Behøver vi en moderne slaverilov i Norge?

Behøver vi en moderne slaverilov i Norge?

Det har skjedd en positiv utvikling internasjonalt de siste ti årene i arbeidet med å belyse og bekjempe moderne slaveri. Vitenskapen er styrket, kunnskapen har økt, og flere praktiske løsninger introduseres blant annet gjennom teknologiske virkemidler og nye...

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest