For billig til å være sant

av | feb 8, 2018

Du er ikke alene med tanken på en ren bil for billigst pris. Folk flest tenker ikke over hvilke forhold vi opprettholder når vi kjører bilen inn i vaskehallen, som utfører tjenesten for 17 kroner i timen. Kan våre holdninger og bevisste valg være med å endre bilvaskbransjen?

De siste årene har det vært flere aksjoner mot bilvaskbransjen hvor politiet samt flere etater har oppdaget slavelignende forhold. NRK Brennpunkt dokumentaren “Prisen for en bil” forteller historien til to østeuropeere som ble utsatt for grov arbeidskriminalitet. Utnyttelse, vold, manipulasjon og trusler ble oppdaget på en helt “vanlig” vaskehall. «Arbeidstilsynet opplever også at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet av arbeidsgiver ved at de mottar registreringspapirer som de tror er arbeidsavtaler, men som viser seg å være registreringspapirer for enkeltpersonforetak slik at arbeidsgiver omgår regelverket.» (KOM 2016) Menneskehandel er ikke “bare” prostitusjon, det er også arbeidsslaveri. Denne formen for slaveri er vanligere enn mange tror.

Vi Nordmenn er svært prisbevisste

Vi er alltid på jakt etter tjenester og produkter hvor vi kan spare et par hundrelapper. Dette kan få en uheldig konsekvens for menneskene bak tjenesten. Prisen henger ofte ikke på grep når tjenesten er koster noen hundrelapper. «En bilvask som lovlig ville kostet opp mot 1000 kr for å dekke utgifter, skatt, lønn og sørge for fortjeneste til bedriften, kan dermed koste ned mot 200 kr fordi man bare skal dekke inn utgifter og fortjeneste.» (For Freedom). Det er din oppgave å vurdere om prisen er for god til å være sann. Tenk om vi kunne sett mennesket bak de tjenestene og produktene vi er forbrukere av. 

Ta ansvar

Regjeringen sin strategi mot arbeidslivskriminalitet (revidert 2017) uttrykket det slik:  «Arbeidslivskriminaliteten er ifølge etatenes tilbakemeldinger blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt». Det er det forekommer svart arbeid, kan det også befinne seg tvangsarbeid. Holdninger og bevisste valg kan være med å endre utfallet. Er det bare Arbeidstilsynet sin oppgave å sikre at ingen blir utnyttet på sine arbeidsplasser? Nei, det er også vårt ansvar å ikke putte penger i kassen til kriminelle.

Tips

Hvordan kan du beskytte deg mot svart arbeid? Betal aldri med kontant. Bruk bankkort eller betal via bank og få alltid med deg kvittering. Du kan ta firmasjekken på handlehvitt.no. Mistenker du arbeidskriminalitet? Kontakt A-krim i Bergen. Heller varsle en gang for mye enn en gang for lite.

Kilder

Handlehvitt. Hvit bilpleie. Hentet 06.02.18 fra http://www.handlehvitt.no/bilpleie/

NRK Brennpunkt (2017) Prisen for ren bil. Hentet 06.02.18 fra https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11000917/11-05-2017

Politets koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (2017) Tilstandsrapport for 2016. Hentet 06.02.18  fra https://www.politiet.no/globalassets/03-rad-og-forebygging/menneskehandel/kom-tilstandsrapport-2016.pdf

Regjeringen (2017) Arbeidsmiljøloven. Hentet 05.02.18 fra https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/arbeidsmiljoloven/id447107/

Regjeringen (2017) Strategi mot arbeidslivskriminalitet. Hentet 06.02.18 fra https://www.regjeringen.no/contentassets/18425e5b42f84340b02fbb74bdb90b19/no/pdfs/a-0044-b_strategi_arbeidslivskriminalitet_regjerin.pdf

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This