Hvordan redder vi flere ofre for menneskehandel?

av | sep 28, 2017

Bergen kommune setter  i gang ny kommunal handlingsplan for arbeid mot menneskehandel.

Fredag 1.-2. september arrangerte For Freedom, Hope for Justice og Tankesmien Skaperkraft sin årlige fagkonferanse om menneskehandel. Det var stort oppmøte med over 70 deltagere fra barnevern, politi, NAV, Utekontakten, krisesenteret, RVTS (spesialisert traumebehandling), Kvinneklinikken (Haukeland Sykehus), Røde Kors, Kirkens Bymisjon, og mange engasjerte frivillige fra For Freedom og andre frivillige organisasjoner.

Byråd for helse og omsorg Vigdis Anita Gåskjenn, som også åpnet fagkonferansen, uttrykker viktigheten av slike fagkonferanser: – Jeg er utrolig takknemlig for at Bergen har engasjerte miljøer som går foran og viser vei i kampen mot moderne slaveri. Fagkonferansen ble en viktig dag for oss fra kommunen. Vi fikk oppdatert faglig input og møtte flere ressurspersoner innen feltet.

Pionerarbeid

Første foredragsholder, politiadvokat Rudolf Christoffersen fra Vest Politidistrikt, en anerkjent ekspert på feltet, innledet om nye trender innen menneskehandel i Europa. I sitt arbeid i Eurojust de siste 2,5 årene har Christoffersen sett en økning av saker hvor barn og ressurssvake mennesker blir utnyttet i sexindustrien og i ulike former for arbeidsmarkedskriminalitet. Internett har blitt en rekrutteringsarena for kyniske bakmenn som lokker fattige mennesker inn i utnyttelsessituasjoner. I tillegg er det et økende antall barn som blir utsatt for seksuelle overgrep på internett, ved at kunder bestiller overgrep skreddersydd etter egne seksuelle preferanser.

Menneskehandel er mulig fordi det er så mange «vanlige mennesker» som etterspør de tjenester som menneskehandlerne tilbyr, tjenester hvor jenter og gutter utnyttes i prostitusjon, svart arbeid, eller ulovlig organhandel.

Mange nordmenn kjøper sex, svarte arbeid og falske kopiprodukter uten noen kritisk vurdering av hva som kan ligge bak. Få spør seg; «Hvem er disse menneskene? Gjør de dette frivillig? Hva er årsaken til at dette produktet er så billig?» Dette er spørsmålene vi bør stille oss, men som altfor få reflekterer over. Vår naivitet og godtroenhet er en sterkt medvirkende årsak til menneskehandel.

Sondre K. Høysæter, daglig leder for Hope for Justice Norge kommer med følgende eksempel for å illustrere.

– Når vi ser et barn som er alene på et kjøpesenter vet vi at vi skal gå bort, trøste og spørre dem hvor mamma og pappa er. Deretter tar vi barnet med til vektere eller infodesken, som kan etterlyse foreldrene over høyttaler. Det er denne type lignende vaner og automatisert kunnskap om menneskehandel som vi må bygge i oss.

Uvitenhet er skadelig

Sykepleier og høgskolelektor, Ida Marie Bregård, fremhevet i sitt foredrag at mangelen på kunnskap om menneskehandel hos helsepersonell kan gjøre at ofre ikke oppdages når de er i naturlig kontakt med helsevesenet. Hun nevner både kommunehelsetjenesten, for eksempel flyktningehelsetjenesten og fengselshelsetjenesten, samt spesialisthelsetjenesten som eksempler på dette. Slik kunnskap kan redde liv hvis helsepersonell vet hvilke indikatorer de skal se etter og hvilke spørsmål de skal stille. Christoffersen påpeker også at enkelte politidistrikt ikke har hatt noen menneskehandelsaker, og stiller spørsmålet om dette kan henge sammen med mangel på kunnskap. Han har ved flere anledninger gjentatt at «du ser det ikke før du tror det».

Bregård forteller videre at mangel på kunnskap om ofre for menneskehandel sine rettigheter også kan føre til at ofrene ikke får den helsehjelpen de har rett på, særlig hvis de er i Norge med uten lovlig opphold. Hun mener at menneskehandel bør være på pensum både på medisin-, psykologi- og sykepleiestudiene. Fagbladet Sykepleien skrev i august 2017 om denne mangelen i pensumet på sykepleierstudiet.

Handlingsplan

Under fagkonferansen 1.-2.september annonserte byråd Vigdis Anita Gåskjenn at Bergen Kommune nå øker innsatsen mot menneskehandel.

– Bergen kommune starter snart arbeidet med en handlingsplan mot menneskehandel. Målet er å styrke kommunens kompetanse om menneskehandel slik at kommunen kan være årvåken og effektiv i å avdekke og bekjempe slik simpel utnyttelse av mennesker, kommenterer hun.

Bergen har vært desidert best på å oppdage menneskehandel i Norge. Men selv om Bergen er har fått til mest, er det fortsatt mye mer som kan gjøres for å beskytte ofrene og gi dem en god overgang fra slaveri til frihet. Det er dette den nye handlingsplanen skal sikte mot. I tillegg til å sikre en god overgang for ofrene, uttrykker Gåskjenn at samarbeid på tvers av sektorene er avgjørende.

– God samhandling mellom offentlige myndigheter og organisasjoner med kunnskap og engasjement er viktig for å lykkes i dette viktige arbeidet, uttaler hun.

Hope for Justice og For Freedom

– Fagkonferansen bidro til faglig oppdatering og satte fokus på noen av de utfordringene som må løses for at vi lykkes med å bekjempe menneskehandel i Norge, kommenterer Sondre K Høysæter, daglig leder for Hope for Justice Norge legger også til at han vil gi honnør til Bergen kommune for at de investerte betydelig i konferansen.

– Jeg er sikker på at dette få stor betydning for utformingen av Bergen kommune sin nye handlingsplan mot menneskehandel. Det er inspirerende å se den helhetlige tilnærmingen til problemstillingen. Her har mange andre kommuner mye å lære.

– Jeg opplever at denne konferansen har vært viktig for samhandlingen mellom det offentlige og frivillige på dette feltet, uttaler konferanseleder Benedicte Ekman, styreleder i For Freedom. Hun påpeker viktigheten av at offentlige etater og frivillige organisasjoner snakker samme språk og trekker i samme retning for at man skal oppnå resultater i arbeidet med å redde ofre og forebygge ytterligere menneskehandel.

– Uten samhandling og forståelse for hverandres rolle, ender vi fort med å trekke i hver vår retning, og det er ingen tjent med, aller minst ofre for menneskehandel. Jeg har tro på at det kun er sammen vi kan få en stopp på slaveriet, avslutter hun.

Noen små glimt fra fagkonferansen:

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This