Behøver vi en moderne slaverilov i Norge?

Behøver vi en moderne slaverilov i Norge?

Det har skjedd en positiv utvikling internasjonalt de siste ti årene i arbeidet med å belyse og bekjempe moderne slaveri. Vitenskapen er styrket, kunnskapen har økt, og flere praktiske løsninger introduseres blant annet gjennom teknologiske virkemidler og nye...
På tide med handling

På tide med handling

Den forsinkede handlingsplanen mot menneskehandel som kom i 2016 ble tatt imot med stor skuffelse. Planen ble raskt kritisert for å ikke bare komme på overtid, men for å ikke være forpliktende, uten konkrete mål og tidsfrister. Til tross for at Norge gjentatte ganger...
Prisen på et menneske

Prisen på et menneske

Næringslivet spiller en nøkkelrolle og er en forutsetning for å skape en bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. De siste 50 årene har rekordmange mennesker blitt løftet ut av fattigdom. Samtidig øker gapet mellom de aller rikeste og de som lever i bunnløs...

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest