Liberalistisk tåkelegging av brudd på menneskerettighetene

av | jul 1, 2016

Skrevet av Benedicte Ekman og Jeanette Kalmar Frøvik. Publisert i Bergens Tidende juli 2016.

BTs leder går den 14. juli inn for fjerning av sexkjøpsloven med ønske om å la liberalistiske prinsipielle tilnærmingen overstyre ivaretakelsen av menneskeverdet og menneskerettighetene.

BTs anvendelse av bregrepet «frivillig handel» er problematisk når man snakker om prostitusjon. Omfanget av menneskehandel og andre tvangsmekanismer er svært omfattende i sexindustrien. Såkalte halliker er ofte menneskehandlere. BT ønsker loven fjernet fordi den visstnok gjør hverdagen farligere for de prostituerte. Selv om rapporten fra Vista Analyse ikke kunne slå fast at volden har gått ned, har den heller ikke konkludert med at volden har økt. Som all forskning har Vista Analyse-rapporten sine svakheter, men vi kan ikke bare avfeie funnene slik BT gjør av den grunn. Sexkjøpsloven reduserer prostitusjonsmarkedet, og dermed også grunnlaget for vold og menneskehandel.

BT tar videre feil når de sier at prostitusjon ikke påvirker andre enn kjøper og selger. Lovverk som tillater kjøp av sex normaliserer seksuell utnyttelse for barn og unge. Samtidig øker etterspørselen etter mindreårige i prostitusjonsmarkedet, også på nettet. Dette blir en farlig kombinasjon som fører til at utnyttelsen av barn øker. Dette ser man i land som Tyskland, Nederland og New Zealand hvor sexkjøp er lov; land som kulturelt og sosioøkonomisk er sammenlignbare med Norge. Vi mener derfor at lovens normgivende effekt er et av de tyngste argumentene for at sexkjøpsloven bør beholdes.

Vi ønsker likevel å gi BT skussmål for å innrømme sitt syn på at det prinsipielle liberalistiske argumentet bør veie tyngre enn tryggheten til barn og voksne i sexindustrien og forebygging av menneskehandel. Denne tilnærmingen gjennomsyrer også de liberalistiske ungdomspartienes agenda, men de gjemmer seg bak tilsynelatende humane hensyn i en sak som egentlig dreier seg om et politisk verdisyn.

Det er ingen tvil om at mye mer må gjøres for å forbedre livssituasjonen og beskyttelsen av personer i prostitusjon, og at denne hjelpen må koordineres bedre. Fjerning av sexkjøpsloven forbedrer ikke disse forholdene, men sender derimot et signal til bakmennene om at det igjen er fritt frem i Norge. Vi savner en seriøs debatt om tiltak i hjelpesystemet, istedenfor gjentatt diskusjon av en lov som virker etter planen. Sexkjøpsloven handler i stor grad om hva slags samfunn vi ønsker oss; et samfunn hvor kroppen er salgsvare og menneskehandel er akseptert og normalisert, eller et samfunn der mennesket har en ukrenkelig og ubetalelig verdi.

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This