OM VÅRT ARBEID

FOR FREEDOMS ARBEID

 

Vår visjon og hvordan vi jobber

For Freedom er en kampanje mot moderne slaveri. Vårt arbeid er sentrert rundt fire viktige områder: forebygging, samarbeid med andre frivillige og statlige aktører, innsamling, og ikke minst etteromsorg for tidligere ofre for moderne slaveri.

FREEDOM INFO

Vårt forebyggende arbeid mot moderne slaveri innebærer at vi holder foredrag på invitasjon fra andre, deltar i debatter og holder egne seminarer. Vi kjører holdningskampanjer, skriver kronikker og arrangerer eventer som setter fokus på menneskehandel.

Vi har flere dyktige foredragsholdere som kan reise rundt og holde kortere eller lengre foredrag om moderne slaveri og menneskehandel, og om hvordan man kan engasjere seg mot det. Du kan invitere en foredragsholder til din barne-, ungdoms- eller videregående skole, folkehøgskole, høyere studium, konfirmasjonsarbeid, arbeidsplass, eller lignende. Send oss en invitasjon på post@forfreedom.no.

Vi har utviklet et undervisningsopplegg om moderne slaveri for norsk ungdomsskole og videregående skole, som lærere, konfirmasjonsledere og andre interesserte kan laste ned gratis til eget bruk i undervisning.

Vi har også et eget nettmagasin, For Freedom MAGAZINE, hvor vi publiserer artikler og kronikker om menneskehandel.

I tillegg arrangerer vi hver vår For Freedom Aksjonen i Bergen, hvor målet er å nå flest mulig med informasjon om moderne slaveri og samle inn penger til kampen mot moderne slaveri.

På høsten arrangerer vi Fagkonferanse om menneskehandel i Norge, sammen med våre venner i Hope for Justice og Tankesmien Skaperkraft.

FREEDOM CARE

Noe av det viktigste vi gjør i For Freedom er etteromsorg for tidligere offer for moderne slaveri i Norge. I samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommune etater hjelper vi mennesker som har overlevd moderne slaveri i Norge med å finne tilbake til livet. Til nå har vi assistert flere titalls mennesker, hovedsaklig kvinner, med praktisk og psykososial hjelp. På grunn av taushetsplikt og for å beskytte ofrene, kan vi ikke tilkjennegjøre detaljene rundt arbeidet vi gjør på denne nettsiden,men du kan lese noe mer om tilbudet vi gir overlevende etter moderne slaveri i Norge her:

Tilknytning

For Freedom er en del av Salt Bergenskirkens diakonale arbeid. Salt er en pinsemenighet lokalisert i Bergen, med forgreininger til Nordhordland, Os, og Voss. Les mer om Salt på nettsiden:

E-postadresse
post@forfreedom.no

Postadresse
For Freedom v/Salt Bergenskirken
Bjørnsonsgate 28
5059 Bergen

Telefon
476 16 000

Kontonummer For Freedom:
2801 39 92713

Organisasjonsnummer Salt Bergenskirken:
986356991

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest