OM VÅRT ARBEID

OM OSS

For Freedom Kampanjen er et frivillig arbeid som jobber for å bekjempe menneskehandel og moderne slaveri. Dette gjør vi gjennom forebyggende arbeid, og oppfølging av tidligere ofre for menneskehandel.

For Freedom er en del av Salt Bergenskirkens diakonale arbeid. Salt er en pinsemenighet lokalisert i Bergen, med forgreininger til Nordhordland, Os, og Voss.

Les mer om Salt på nettsiden:

FOR FREEDOMS ARBEID

Vår visjon og hvordan vi jobber

For Freedom er en kampanje mot moderne slaveri. Vårt arbeid er sentrert rundt fire viktige områder: forebygging, samarbeid med andre frivillige og statlige aktører, innsamling, og ikke minst etteromsorg for tidligere ofre for moderne slaveri.

Forebyggende arbeid

Vårt forebyggende arbeid mot moderne slaveri innebærer at vi holder foredrag på invitasjon fra andre, deltar i debatter og holder egne seminarer. Vi har flere dyktige foredragsholdere som kan reise rundt og holde kortere eller lengre foredrag om moderne slaveri og menneskehandel, og om hvordan man kan engasjere seg mot det. Du kan invitere en foredragsholder til din barne-, ungdoms- eller videregående skole, folkehøgskole, høyere studium, konfirmasjonsarbeid, arbeidsplass, eller lignende.

Vi har også utviklet et undervisningsopplegg om moderne slaveri for norsk ungdomsskole og videregående skole, som lærere, konfirmasjonsledere og andre interesserte kan laste ned gratis til eget bruk i undervisning.

I tillegg arrangerer vi hver vår For Freedom Aksjonen 2016 i Bergen, hvor målet er å nå flest mulig med informasjon om moderne slaveri og samle inn penger til kampen mot moderne slaveri.

Etteromsorg for ofre

Noe av det viktigste vi gjør i For Freedom er etteromsorg for tidligere offer for moderne slaveri i Norge. I samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommune etater hjelper vi mennesker som har overlevd moderne slaveri i Norge med å finne tilbake til livet. Til nå har vi assistert flere titalls mennesker, hovedsaklig kvinner, med praktisk og psykososial hjelp. På grunn av taushetsplikt og for å beskytte ofrene, kan vi ikke tilkjennegjøre detaljene rundt arbeidet vi gjør på denne nettsiden,men du kan lese noe mer om tilbudet vi gir overlevende etter moderne slaveri i Norge her:

KONTAKT OSS

8 + 13 =

E-postadresse
post@forfreedom.no

Postadresse
For Freedom v/Salt Bergenskirken
Bjørnsonsgate 28
5059 Bergen

Telefon
476 16 000

Kontonummer For Freedom:
2801 39 92713

Organisasjonsnummer Salt Bergenskirken:
986356991

Pin It on Pinterest