FREEDOM AID

Mange av menneskene som blir reddet fra moderne slaveri i Norge har kun det de står og går i, og de trenger derfor både klær, sko og andre hjelpemidler. For å møte dette behovet har vi opprettet FREEDOM AID, som er et fond som skal gi ofrene det de trenger når de blir reddet ut av moderne slaveri. Noen får klær, andre får dekket busskort eller tannlegeutgifter. Noen trenger en ny seng når de skal få flytte i egen leilighet. Vi strekker oss lengst mulig for at de selv skal få velge hva de trenger, som en ny øvelse i selvbestemmelse for mennesker som har blitt kontrollert alt for lenge. Uansett hva de trenger, ønsker vi å vise dem verdi og respekt ved at vi gir uten å forvente noe igjen.

Ønsker du å donere direkte til FREEDOM AID fondet?

Bruk kontonummer: 2801 39 92713. 

Merk betalingen: “Gave til Freedom AID fondet”

FREEDOM FRIEND

Mennesker som utsettes for moderne slaveri lever som oftest isolert og på utsiden av samfunnet. Dette er for at bakmennene skal ha kontroll på dem og for at de ikke skal bli oppdaget. I tillegg er mange redde for bakmennenes trusler om vold mot dem selv og deres familie, slik at de unngår å inngå i bekjentskap og vennskap med mennesker som er utenfor traffickingmiljøet.

Når de blir reddet, kjenner de derfor få eller ingen andre mennesker, og de blir ofte ensomme. For å forebygge ensomhet, psykisk uhelse, retur til prostitusjon og rus, tilbyr For Freedom psykososial oppfølging til mennesker som har vært utsatt for moderne slaveri i Norge. Vi kaller dette FREEDOM FRIEND, og fokus i dette arbeidet er å gi tidligere ofre en mulighet til å bli verdsatt, få venner, bli kjent med norsk språk og kultur, og en pause fra en ellers tung hverdag.

“To be apart of Freedom Friend have
 been very nice and wonderful. I loved it, we really enjoyed time together. Knowing them give me comfortable feeling to know more Norwegian girls, and what they are doing in their normal days.
 I also realized that we are one nation where ever we came from. I didn’t feel different between them. The important thing I learned from this program is that we love each other. We care about each other, regardless of where we came from or our colors or which languages we spoke.”

 

“Stephanie”

Overlever som har deltatt i FREEDOM FRIEND

FREEDOM CLINIC

En undersøkelse For Freedom foretok i 2013 avdekket at mange mennesker som blir reddet fra moderne slaveri ikke får tilstrekkelig psykologisk hjelp for de traumatiske opplevelsene de har vært igjennom i slaveriet. De fleste mennesker som kommer ut av slaveri forteller om fysisk, seksuell og psykologisk vold, og trusler om dette.

En studie av Banović (2012) viste at ofre for sex-trafficking, en form for moderne slaveri, utsettes for flere typer vold og fare, som blant annet voldtekt, trusler, sykdom, og mangel på mat og drikke. Banović (2012) avdekket høy forekomst av psykisk lidelse, som PTSD og andre stressreaksjoner, depresjon, tilpasningsforstyrrelser, dissosiasjon og selvskading, og misbruk av bedøvende midler, i et utvalg rumenske kvinner som hadde blitt reddet fra sex-trafficking. I tillegg forteller fagpersoner som jobber med kvinner som er utsatt for sex-trafficking i Norge at noen ofrene har en paradoksal lojalitet mot sine traffickere, mens andre igjen er redde for hva som skjer hvis de begynner å fortelle fordi de frykter voodoo-forbannelsen som vil ramme dem om de bryter kontrakten med sine traffickere (Ekman, 2013).

For å imøtekomme dette behovet for psykologisk helsehjelp, tilbyr vi tidligere ofre for moderne slaveri gratis terapi som gis av psykologer med kunnskap om menneskehandel, kompleks traumatisering og evidensbasert behandling.

Kilder:

Banović, B., Bjelajac, Z. (2012). Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims. Vojnosanitetski Pregled, 69(1), 94-97. doi:10.2298/VSP1201094B

Ekman, B. (2013). Statlige og kommunale psykologiske tilbud til ofre for seksualisert menneskehandel i Bergen. Psykologisk Fakultet/Universitetet i Bergen. Kan sendes på etterspørsel.

KONTAKT OSS

9 + 15 =

E-postadresse
post@forfreedom.no

Postadresse
For Freedom v/Salt Bergenskirken
Bjørnsonsgate 28
5059 Bergen

Telefon
476 16 000

Kontonummer For Freedom:
2801 39 92713

Organisasjonsnummer Salt Bergenskirken:
986356991

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest