Sammenhengen mellom porno og menneskehandel

av | nov 16, 2017

Det er på tide å stille spørsmålstegn ved konsekvensene av porno og dens tilknytning til menneskehandelindustrien.

I forretningsverdenen er det slik at man starter opp en virksomhet fordi investorene og initiativtakerne tror det er et marked for produktet man ønsker å selge. Det er altså tilbud og etterspørsel som styrer hvorvidt et produkt er liv laga. Her er «produktet sex» intet unntak. Ser man bort fra det etiske perspektivet, er det dessverre slik at sex-trafficking er lønnsomt, også i land som Norge. Så lønnsomt at mange tar risikoen ved å drive med det. Eller drive andre til det.

Hvilke faktorer er det da som ligger til grunn for etterspørselen etter «produktet sex»? Jeg tror det er på tide å stille spørsmålstegn ved pornografiens påvirkning.

Fra madrass til seksualopplæring

Porno er en mediesjanger som i svært mange sammenhenger og kulturelle subgrupper er blitt helt stueren, og den er ofte tenåringers første møte med sex. Mange sexologer anbefaler til og med kjærester og ektepar å benytte seg av porno for å «piffe opp» sexlivet. Den gradvise forflytningen av porno fra sitt gjemmested under madrassen og inn i seksualopplæringen av norske tenåringer har ført til at ytterst få tør å problematisere hva pornografien gjør med oss, og hvilken utnyttelse og menneskelig lidelse som gjemmer seg bak den tilsynelatende nytelsen.

Barneporno = sex-trafficking

Statistikk viser at 54% av alle traffickingofre blir utnyttet seksuelt (UNODC, 2016). En undersøkelse av the Center for Combating Human Trafficking (Countryman-Roswurm, 2017) fant at barn som har vokst opp i fattige hjem hvor porno er blitt konsumert har større sannsynlighet for å bli et offer for menneskehandel senere i livet.

Nesten halvparten av sex-trafficking ofre forteller at det har blitt produsert porno av dem mens de har vært i fangenskap (Thorn, 2015). Disse filmene blir lastet rett opp på mainstream pornosider. Overgrepsbaserte pornofilmer er blitt så normalt at man ikke lenger klarer å fange opp at disse jentene er ofre for sex-trafficking.

Samtidig vet vi at ca 20% av all internettporno er barneporno, og at det er omtrent 116 000 internettsøk etter barneporno daglig (GuardChild, 2017). Siden barn per definisjon er sårbare og ikke kan samtykke til seksuell omgang eller produksjon av seksuelt materiale, er all barneporno egentlig en form for sex-trafficking. I USA har til og med pornoindustrien en egen lobbygruppe med det ironiske navnet «the Free Speech Coalition» som blant annet kjemper for at barneporno skal være lovlig (Ashcroft v. Free Speech Coalition, 2017). Dette viser hvor skitten bransjen er, og at pornografi og sexbasert menneskehandel i stadig større grad henger sammen og er vanskelig å skille.

Samtykke

Et mer skjult problem i produksjon av porno handler om samtykke. I det øyeblikket man har krysset av på kontrakten med pornoprodusenten, kan produsenten i realiteten få skuespilleren til å gjøre hva han vil.  Det er talløse eksempler på hvordan jenter blir truet med fratrekk i lønn, søksmål, eller at de ikke får flere oppdrag dersom de ikke vil spille inn voldelige scener (Hughes, 2010). Det er sterke innslag av manipulasjon og press. Netflix-dokumentaren «Hot girls wanted» viser denne virkeligheten godt.

Disse jentene holdes ikke i fysisk fangenskap, og drar hjem til sitt eget hus etter endt arbeidsdag, men realiteten av utnyttelse av sårbare, unge jenter som presses til «samtykke» beveger seg i beste fall i gråsonen. For mange handler «samtykket» om mangel på andre inntektsmuligheter, eller om å gi etter på grunn av grove trusler og utnyttelser som burde kategoriseres som menneskehandel (Fight the new drug, 2017).

Det er tidvis flytende grenser mellom hva man kan kalle for sex-trafficking og ikke. Men det betyr ikke at det som ikke er klart definert som sex-trafficking ikke har elementer av utnyttelse. Når bikker press over i tvang, og tilbakeholdenhet over i ufrivillighet?

Holdning og etterspørsel

Mange unge menneskers første møte med sex er gjennom en pornofilm. Samtidig har tenåringer også opptil fire ganger så høy sannsynlighet som en voksen person til å bli avhengig av pornografi (Jensen, 2015). Ungdommer er ofte for uvitende om menneskehandel eller har for dårlig impulskontroll til å forstå eller ta hensyn til at porno kan være skadelig for de involverte. Ungdommer må derfor informeres også om de mørke sidene ved porno, og ikke bare få høre at det kan «piffe opp sexlivet».

Vi må forstå sex-trafficking ut ifra den økonomiske modellen av tilbud og etterspørsel som styrer all industri. På samme måte som etterspørsel etter billige produkter bidrar til å opprettholde arbeidsslaveri i produksjon av klær og elektronikk, vil tilbudet av billig og lett tilgjengelig sex-produkter som porno og prostitusjon fortsette så lenge vi etterspør det. Dersom vi fortsetter å konsumere pornografi i samme tempo, vil etterspørselen bare fortsette å vokse, i tillegg til at holdningene som pornofilmene representerer vil prege både kultur og individer.

To sider av samme sak

Pornografi og menneskehandel kan altså være to sider av samme sak. Det mange ofte glemmer, eller ikke bryr seg om, er at det er ekte mennesker i pornofilmene, og at mange av disse såkalte skuespillerne ikke egentlig gjør det frivillig. Vi må derfor våge å stille spørsmål ved pornoens legitimitet og hvilke konsekvenser pornoindustrien har for individer både på tilbuds- og etterspørselssiden. Vi må våge å stå opp mot etterspørselen av sex-trafficking og si nei til porno.

Referanser:

Ashcroft v. Free Speech Coalition (2017). I Wikipedia. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ashcroft_v._Free_Speech_Coalition

Countryman-Roswurm, K., LMSW, PhD. (2017, May 24). Primed for Perpetration: Porn And The Perpetuation Of Sex Trafficking. Retrieved from: http://fightthenewdrug.org/fighting-sex-trafficking-absolutely-includes-fighting-pornography/

Fight the new drug. (2017, August 23). The Porn Industry´s Dark Secret. Retrieved from: http://fightthenewdrug.org/the-porn-industrys-dark-secrets/#sthash.NvlSsaiN.dpbs

GuardChild. (2017, November 16). Internet Statistics: Internet Crime and Abuse Statistics. Retrieved from: http://www.guardchild.com/statistics/

Hughes, D. M. (2010, July 1). Sex Trafficking of Women for the Production of Pornography. Retrieved from: http://www.academia.edu/4847671/Sex_Trafficking_of_Women_for_the_Production_of_Pornography

Jensen, F. E. (2015). The Teenage Brain. London: HarperCollins Publishers.

Thorn. (2015). A Report on the use of Technology to recruit, groom and sell Domestic Minor Sex Trafficking Victims. Retrieved From: https://www.wearethorn.org/wp-content/uploads/2015/02/Survivor_Survey_r5.pdf

UNODC. (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016. Retrieved from: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This