Sjokolade med bismak

av | jan 25, 2018

Er du som meg, noe over snittet glad i sjokolade? Visste du at en gjennomsnittlig nordmann spiser 9,7 kg sjokolade i året? Du kjenner kanskje til en del sjokolademerker og har en klar favoritt, men vet du hvem som produserer kakaoen vi bruker i norsk sjokolade?

Våren 2016 var jeg i Paris på et sjokolademuseum for å dyrke min store interesse for sjokolade. Her lærte vi om kakaoplantens historie og hvilke redskaper man har brukt for å lage sjokolade gjennom tidene.  Vi  fikk også en praktisk visning av hvordan man lager konfekt, utført av en profesjonell. Kunnskapen jeg lærte og sjokoladen vi fikk smake viste oss et overfladisk  bilde av produktet, men industrien bak forble jeg uvitende om.

Vest-Afrika er verstingen

Sjokoladeindustrien har nemlig sine mørke sider. Dette kommer ikke akkurat  frem på et museum. Den største andelen sjokolade som importeres til Norge kommer fra Vest-Afrika. Det er også her det er høyest forekomst av slaveri. Bøndene i utviklingsland er generelt fattige og har ingen stabil lønn ettersom inntektene deres avgjøres av de skiftende råvarebørsene. Framtiden i våre hender opplyser om at det i Vest-Afrika regnes med at 284.000 barn er involvert i helsemessig og risikofylt produksjon av kakao.  Dette er et svimlende tall som får frem mye av problematikken med sjokoladeindustrien.

Gjentatte ganger har kakaoproduksjonen vært utsatt for at kritikkverdige forhold kommer frem i lyset. Barnearbeid er hovedproblemet, og dette er noe som må bekjempes fra flere hold.  Myndigheter må jobbe sammen med internasjonale organisasjoner og bedrifter som LO og GAWU for å komme til en løsning. For å få slutt på denne problematikken er det viktig å identifisere roten av problemet, nemlig fattigdom.

Forbrukerens stemme

Det er lett å tenke at man som forbruker har en liten og ubetydelig stemme, men dette er ikke nødvendigvis tilfellet. Eksempelvis kan man fremme Nidar som i 2010 valgte å høre på sine forbrukere ved å gå over til bærekraftig kakao for alle sine sjokolader. Administrerende direktør, Inger Johanne Solhaug informerte om at bedriften allerede da bestemte at all sjokolade skulle hentes inn fra bærekraftig kakaoproduksjon innen utgangen av 2015. I følge Fri Fagbevegelse er Nidar trolig de første i Europa som valgte sertifisert kakao for egen sjokoladeproduksjon.

Bedre rammevilkår

Det råder liten tvil om at kakaobøndene trenger bedre rammevilkår i utviklingslandene. Dette kan gjøres ved rettferdig handel, som sikrer at produsentene får en større andel av pengene vi betaler for produktet. En god økonomisk  systematisering vil gi produsentene mer penger til nødvendigheter som mat, helse og utdanning. Rettferdig handel er ikke bare med på å gi bøndene bedre levestandard, men stiller markedsaktørene ovenfor et løft som gjør dem til etiske og troverdige markedsaktører.  

Kanskje skulle sjokolademuseet i Paris opplyst om hvem som jobber bak fasaden, fremfor å utstille fremstående sjokoladebiter i glassmontre. Kanskje skulle det også vært utstilt  bilder av majoriteten av barn som jobber på disse plantasjene. Kanskje skulle Norge gått foran i kampen mot å utnytte mennesker i andre land, til vår vinning. Kanskje kunne du som forbruker etterspurt rettferdig handel, slik at du kan nyte sjokoladen med god samvittighet på lørdagskvelden? Kanskje har vi tatt et skritt i riktig retning, og kanskje kan du være med å ta det neste skrittet?

Les mer om bærekraftig sjokoladeproduksjon her:

• Freia

• Nidar

• Divine Chocolate

Kilder:

Framtiden i våre henders forskningsinstitutt (11.mai 2005) Bitter sjokolade, Hentet 20.januar 2018 fra: https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/58-bitter-sjokolade-1-2004/file.html

Initiativ for etisk handel (17.mars 2010) Barn slaver for sjokoladeindustrien, Hentet 20.januar 2018 fra: http://www.etiskhandel.no/Artikler/3851.html

Fri Fagbevegelse (16.desember 2013) Mer rettferdig norsk sjokolade, Hentet 20.januar 2018 fra: https://frifagbevegelse.no/mer-rettferdig-norsk-sjokolade–6.158.8809.6a55461e20

Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This