Velferdsstaten lider

av | jul 18, 2016

Skrevet av Silje Norland. Publisert i Bergens Tidende 18. juli 2016.

Når sommeren nærmer seg er det igjen høysesong for å pusse opp. Nordmenn flest er særdeles prisbevisste og tenker ofte heller på hva man får igjen for pengene, enn graden av kompetansen bak det utførte arbeidet. Du er nok ikke alene om tanken på å få gjort oppussingen svart, for kanskje kjenner du noen som kjenner noen som kan gjøre jobben billigere enn hva det ville koste å få gjort jobben hvitt.

Konsekvens

Dette får konsekvenser for velferdsstaten, og gjør at samfunnet vårt har mindre å rutte med. Barnehager, skoler, sykehus og eldreomsorg betaler prisen for det svarte arbeid. Hvor lenge skal vi tåle dette?

Svart arbeid er arbeid og tjenester som blir utført uten å betale skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller merverdiavgift. Dette er ulovlig ifølge norsk lov og du kan bli straffet om du ikke skatter. Det følger av ligningsloven § 12-1 at skattesvikt kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år. Etter § 12-2 kan grovt skattesvik straffes med fengsel i inntil 6 år.

Svart arbeid har de siste årene blitt mye mer organisert, og de som driver med det er blitt stadig flinkere til å ikke bli oppdaget. Bergens Næringsråd har utarbeidet en informasjonsfolder om svart arbeid, i samarbeid med Skatt Vest, Arbeidstilsynet og Kemneren i Bergen. Der nevner de at svart arbeid fører ofte med seg ulovlige ansettelsesforhold, dårlig lønn for ansatte, manglende sikkerhet og grov utnyttelse av svakerestilte arbeidere.

Svart økonomi

Det er vanskelig å si hvor stor den svarte økonomien er på i Norge. Flere har tatt til orde for at den svarte økonomien kan være på rundt 420 milliarder kroner. Det ville utgjort omkring 14 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP)! Hvert eneste år anslås det anslagsvis 150 milliarder kroner i skatter og avgifter i Norge, anslo Jan-Egil Kristiansen, leder for Skattekrim i Skatt Øst i 2014.

Svaret på hvorfor nordmenn benytter seg av svart arbeid er komplekst. Arbeid som er betalt svart kan gjerne være utført av dyktige arbeidere som har gjort en god jobb, men det er fortsatt ulovlig, og dermed straffbart. Spiller prisen en så stor rolle at vi er villige til å bryte loven? Er det en norm i vårt samfunn at dette er greit? Eller ser vi ikke verdien av og formålet med de skattene og avgiftene som eksisterer?

Fra en brukerundersøkelse fra Opinion, svarte 11% av 2000 intervjuobjekter at de hadde kjøpt svart arbeid i løpet av de siste 2 årene. Det kom også frem at 67% kom i kontakt med kollegaer, naboer eller bekjente som tilbød svart arbeid.

Mange tror at det er liten risiko for å bli tatt for bruk av svart arbeid, men visste du at fra 2015 gjelder nye krav til boligsalgsrapporter og dokumentasjon på utført arbeid? Dette kan for eksempel gi problemer i forbindelse med hussalg.

Tar du sjansen?

Du kan bli dømt for medvirkning til svart arbeid. Straffen er like streng for deg, som for håndverkeren. Du kan ende opp med regningen på skatt og avgifter for din håndverker. Du risikerer også å stå med arbeidsgiver- og erstatningsansvar hvis skader skulle oppstå.

Jeg mener det er uakseptabelt at vi bruker svart arbeid. Det er også et stort holdningsproblem i Norge. Svart arbeid er både ulovlig og uetisk. En arbeidstaker som ikke betaler skatt, bidrar ikke til fellesskapet og velferdssamfunnet. Jeg vil si at å ansette folk som utfører svart arbeid er like alvorlig som å stjele fra andre. Nå er det på tide at vi tar et oppgjør med bruken av svart arbeid. Er det greit at velferdsstaten vår lider? Kanskje ikke akkurat du opplever å være berørt, men du kan være sikker på at neste generasjon må leve med konsekvensene av våre holdningsproblemer.

Slik kan du handle hvitt:

  • Skriv kontrakt
  • Få faktura med org.nr og MVA
  • Betal via bank
  • Sjekk firmaet på handlehvitt.no/firma
Gi en gave til kampen mot moderne slaveri. For Freedoms Vipps-nummer er 87601.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout

Pin It on Pinterest

Share This